Luxopuncture

Vermageren met luxopunctuur

U leidt aan overgewicht? U niet alleen!

In onze Westerse maatschappij is overgewicht een probleem dat meer en meer de kop opsteekt. In Europa alleen al hebben 135 miljoen mensen te kampen met overgewicht, over de gehele wereldbevolking wordt het aantal personen dat lijdt aan obesitas geschat op 1,7 miljard.

Obesitas is niet alleen een cosmetisch probleem (daling van de eigenwaarde), doch beïnvloedt tevens het algemene welzijn met cardiovasculaire klachten, diabetes, lethargie en dergelijke tot gevolg.

De etiologie van obesitas is echter niet alleen te herleiden tot het consumeren van verkeerd voedsel (vetten en suikers), doch een aantal andere algemene factoren spelen hierin een belangrijke rol:

  • verkeerd voedingspatroon en eten op verkeerde momenten
    (geen ontbijt, late maaltijden,..)
  • stress, gehaastheid, verkeerd levenspatroon
  • te weinig beweging

De enige manier om een overgewicht te verliezen en zijn gewicht te stabiliseren, is een voedselevenwicht aan te nemen door de globale calorieopname te controleren met een alimentatie die overeenstemt met de voedingsvereisten.

Twee moeilijkheden treden op wanneer men beslist om gewicht te verliezen:

  1. het veranderen van voedingsgewoonten en zich niet laten ontmoedigen vooraleer het beoogde gewicht te bereiken
  2. het gewicht in de tijd te stabiliseren, wat wil zeggen dat men trouw blijft aan de nieuwe voedingsgewoonten

Afvallen met luxopunctuur

De behandelingen met Luxopunctuur zijn gebaseerd op het stimuleren van acupunctuurpunten met een divergerende infrarode stralenbundel (dus zonder naalden, veilig en geheel pijnvrij) met zeer bijzondere kenmerken. Dit is de laatste generatie van acupunctuur en een evolutie van de acupunctuur met naalden en laser.

De kuur met luxopunctuur neemt de oorzaken van het overgewicht onder handen: de persoon leert opnieuw zijn voeding te autoreguleren in functie van 2 lichamelijke percepties gerelateerd aan de opname van voeding, namelijk:

  • het verdwijnen van drang ( het verlangen naar zoetigheid, de drang om te sneukelen)
  • voldaanheid

Voedingsgewoonten veranderen wordt zo veel makkelijker!

Luxopunctuur geeft aan een persoon met overgewicht ondersteuning opdat die progressief zijn alimentatie in evenwicht zou brengen en zijn gewicht na de kuur zou stabiliseren, in programma’s van gewichtsvermindering met een beredeneerd ritme van ongeveer 3 kg per maand (1 sessie per week). Het objectief is om de BMI te herleiden tot 24.

Bij het starten van de kuur ontvangt u een alimentatiegids die beschrijft hoe het herstellen van het voedingsevenwicht te volgen, terwijl bij het beëindigen van de kuur een stabilisatiegids wordt overhandigd opdat het bereikte gewicht op lange termijn zou worden bewaard.

De sessies van luxopunctuur geassocieerd aan nieuwe, andere voedingsgewoonten helpen om gewicht te verliezen zonder frustraties en met een goed humeur!

De resultaten van een in Frankrijk uitgevoerde studie door een onafhankelijke vennootschap in medische evaluatie ( TEREO) toonde een tevredenheidpercentage van 95 %.